Wynajem busów Poznań – cennik

Nasza firma cieszy się dużym uznaniem jeżeli chodzi o wynajem busów (Poznań). Cennik, profesjonalizm, komfort pojazdów – to jedne z zalet, na które zwracają uwagę osoby, które skorzystały z naszych usług. Podejmując się współpracy, staramy się zadbać o wszystkie potrzeby klienta, także te związane z korzystną, atrakcyjną ceną.

Zarówno osoby prywatne, jak i firmy z różnych branż wysoko cenią sobie naszą usługę jaką jest wynajem busów (Poznań). Cennik pozostaje korzystny dla obu typów naszych klientów, a wycena konkretnej usługi opierana jest na czynnikach, które wiążą się ze zmiennymi warunkami zlecenia. 

Wynajem busów Poznań – cennik, najważniejsze informacje

W trosce o satysfakcję naszych klientów dokładamy wszelkich starań, by zagwarantować atrakcyjność stawki za wynajem busów (Poznań). Cennik dotyczący konkretnego zlecenia obejmuje koszt najmu oraz kaucję, która jest zwracana klientowi w całości, jeśli wszystkie warunki umowy zostaną dochowane. Osoba wypożyczająca busa jest ponadto zobowiązana do pokrycia wszelkich kosztów, które związane są z eksploatacją pojazdu podczas okresu wynajmu. Wynajem busów (Poznań, cennik) nie może trwać krócej niż 6 godzin, co nasi klienci cenią sobie ze względu na możliwość przeprowadzenia niewymagającego transportu – na przykład przeprowadzki – bez nadmiernych kosztów. Jednocześnie, dzienny limit kilometrów w zaproponowanej w umowie cenie sięga aż 800 kilometrów, co pozwala na oszczędność nawet przy transporcie za granicę. Bezpieczny wynajem busów (Poznań, cennik) tylko u nas! Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Wynajem busów Poznań – cennik oparty o potrzeby klientów

Ze względu na charakter świadczonej usługi, jaką jest wynajem busów (Poznań), cennik jest ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia. Podczas wyceny bierzemy pod uwagę między innymi to, jaki jest zakres transportu, czy do przewozu został najęty nasz kierowca, a także to, jaki jest rodzaj podjętej współpracy – czy będzie ona jednorazowa, czy też regularna. Dbamy o to, by warunki każdej z nich były zawsze satysfakcjonujące dla naszych klientów. Informujemy, że wszystkie posiadane przez nas pojazdy są objęte pakietem odszkodowań OC, AC i NNW, dlatego wynajmujący jest w pełni zabezpieczony na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Busy są komfortowe, posiadają klimatyzację oraz dużą powierzchnię załadunkową, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w wielu różnych przypadkach. Wynajem busów Poznań. Cennik dostosowany do potrzeb klienta, ustalany indywidualnie. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Wynajem busów Poznań – cennik w przypadku naruszenia warunków umowy

Informujemy, że w przypadku nienależytego wykonania umowy związanej z usługą jaką jest wynajem busów Poznań, cennik przewiduje dodatkowe koszty związane z pokryciem powstałych szkód. Na podstawie ust. 28 Ogólnych Warunków Najmu Samochodu Salkom ustala się następujące kary umowne/opłaty związane z naruszeniem umowy przez Najemcę:

Rodzaj naruszenia/konsekwencje nienależytego wykonania umowyWysokość kary
1.      Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka1000PLN
2.      Brak tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie, polisy ubezpieczeniowej (za każdy z wymienionych braków)250PLN
3.      Brak części wyposażenia samochodu, nie wymienionych w cenniku – opłata wg cennika ASO: + 40%+ 40%
4.      Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego400PLN
5.      Uzupełnienie brakującego paliwa – koszt paliwa: + 25%+ 25%
6.      Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem2500PLN
7.      Palenie tytoniu w samochodzie za każdy stwierdzony przypadek300PLN
8.      Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu bez zgody Wynajmującego300PLN
9.      Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem400PLN
10.      Holowanie przyczepy wynajętym samochodem1000PLN
11.      Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem300PLN
12.      Zwłoka w zwrocie samochodu do 4 godzin od zakończenia umowy100PLN
13.      Koszt wszelkich napraw oraz części zamiennych i wyposażenia w tym, koszt prania tapicerki – koszt usługi lub części+25%
14.      Brak natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu z udziałem wynajętego pojazdu3000PLN
15.      Udzielenie informacji uprawnionemu organowi o Najemcy 150 zł + zwrot kosztów wysyłki dokumentów wskazujących kierowcę150PLN
16.      Przekroczenie dziennego limitu kilometrów, opłata za dodatkowy kilometr1PLN